Vodicí lišty každého systému pro posuvné brány a dveře musí být připevněny vodorovně – aby dveře samovolně neměnily polohu.

 

valcomp3.0

Těžké průchozí brány a dveře jsou montovány vždy u stěny budovy a mají za úkol zakrýt otvor ve stěně. Při přesném měření otvoru je nutné vyznačit nejmenší obdélník popsaný na obrysu otvoru. Výška a šířka tohoto obdélníku stanoví minimální velikost dveří. Po stanovení hodnoty výšky a šířky vestavby určíme – na základě instrukce k montáži – ostatní velikosti, jako délku vodicí lišty a velikost dveřního křídla nebo brány.