ОПИС НА СИСТЕМАТА

  Употребата на противопрахови четки в подвижните врати е прекрасно разрешение защитаващо ги пред шумното затваряне и проникването на прах вътре.
  Предлагаме два вида четки:
  – висока, противопрахова, уплътняваща;
  – ниска, противопрахова ограничителна.
  Високата четка служи за уплътняване на вратата между движещите се елементи и предотвратява проникването на прах.
  Ниската четка изпълнява две функции, уплътнява вратата и я предпазва от тряскане и шумно затваряне.

  ГАЛЕРИЯ НА ПРОДУКТА