ОПИС НА СИСТЕМАТА

  • тегло на крилото на вратата до 60 kg.,
  • дебелина на вратата мин. 16 mm,
  • направляваща: алуминиева
  • две независими регулирания: на скоростта на затварянето на вратата, силата на затваряне на вратата докрай,
  • липса на праг – удобство на използване,
  • продуктът е безопасен за деца и стари хора – предотвратява затряскването и заклещване на ръцете,
  • монтаж на направляващата към стените.

  СЪСТАВ НА КОМПЛЕКТА:

  ГАЛЕРИЯ НА ПРОДУКТА