Направляващи на всяка система за подвижни врати и порти трябва да бъдат прикрепени вертикално – за да не могат вратите да сменят самостоятелно своето положение.

 

valcomp3.0

Тежките врати и проходни порти се монтират винаги върху стената на сградата и имат за задача да закрият отвора в стената. Измервайки точно отвора следва да се посочи най-малкия правоъгълник описан в очертанията на отвора. Височината и широчината на този правоъгълник определя минималната големина на вратата. След определянето на стойността на височината и широчината на застройката определяме – въз основа на монтажната инструкция – останалите величини, такива като дължина на направляващата и големина на крилото на вратата или портата.